นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ
061-925-5195

ออนไลน์ 197 คน

เยี่ยมชม 66,092 คน

ข้อบัญญัติ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 ก.ย. 63เล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
24 ก.ย. 63ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
2 ต.ค. 62เล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 2563 แชร์  
2 ต.ค. 62ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์ฺการบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 2563 แชร์  
25 ก.ค. 62ข้อบัญญัติเรื่องขยะมูลฝอย  แชร์  
25 ก.ย. 61เล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 2562 แชร์  
24 ก.ย. 61ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 2562 แชร์  
20 ต.ค. 60ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 2561 แชร์  
2 ต.ค. 60ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ประจำปี 2560 แชร์  
2 ต.ค. 60ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประปี 2560 แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ
เปลี่ยนภาษา