นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ
061-925-5195

ออนไลน์ 414 คน

เยี่ยมชม 66,074 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 19 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
29 มี.ค. 64จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้ารายทางแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 1-9 ตำบลห้วยเกตุ จำนวน 60ชุด ติดตั้งเสาและอุปกรณ์ จำนวน 24 ชุด ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ กำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 มี.ค. 64จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้ารายทางแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 1-9 ตำบลห้วยเกตุ จำนวน 60ชุด ติดตั้งเสาและอุปกรณ์ จำนวน 24 ชุด ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ กำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
22 มี.ค. 64ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดสุนัขและแมว จำนวน 1,980 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
1 มี.ค. 64ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
10 ก.พ. 64จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบระยะเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย จำนวน 20 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
3 ก.พ. 64ซื้อตู็เหล็ก(แบบ 2 บาน) จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
3 ก.พ. 64ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน(กระจก) ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
3 ก.พ. 64ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 ม.ค. 64ซื้อจัดซ์ื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
20 ม.ค. 64จ้างเหมาซ่อมแซมรถน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ 4426 พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
15 ม.ค. 64ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
14 ม.ค. 64จ้างเหมาซ่อมแซมรถน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ 4426 พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 ม.ค. 64ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Networt แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 ม.ค. 64ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 ม.ค. 64ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 ม.ค. 64ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
15 ธ.ค. 63จ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
3 ธ.ค. 63จ้างจ้างเหมารถแม็คโคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
2 ธ.ค. 63จ้างเหมาปรับเกรดผิวทางบริเวณถนนคันคลองทองหลาง ภายในตำบลห้วยเกตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63127053588) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา