นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ
061-925-5195

ออนไลน์ 317 คน

เยี่ยมชม 66,162 คน

ประกาศประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
14 ก.พ. 62ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยแรก ประจำปี 2563 แชร์  
14 ก.พ. 62ประกาศกำหนดวันเปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญปี 2562 แชร์  
7 ก.พ. 62หนังสือเชิญประชุม+ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 แชร์  
7 ก.พ. 62ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2562 แชร์  
25 ม.ค. 62ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2562  แชร์  
26 พ.ย. 61ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 /2561 แชร์  
20 ส.ค. 61ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 แชร์  
10 ส.ค. 61ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 แชร์  
6 ส.ค. 61ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 แชร์  
17 พ.ค. 61ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 แชร์  
26 ม.ค. 61ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2561 แชร์  
17 ต.ค. 60ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 /2560 แชร์  
13 ก.ค. 60ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2560 แชร์  
24 พ.ค. 60ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2560 แชร์  
24 ม.ค. 60ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2560 แชร์  
ลำดับ 1-15 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 15 รายการ
เปลี่ยนภาษา