เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร,อบต.ห้วยเกตุ ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตรองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ

11 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเกตุ
อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
66110

โทรศัพท์ 056-030394 ต่อ 11-18 มือถือ 088-7783239
อีเมล์ obthuayket2560@gmail.com

0.01s. 0.50MB