นายธนรักษ์ พงศ์วุฒิเศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ
061-925-5195

ออนไลน์ 220 คน

เยี่ยมชม 66,053 คน

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ

  • 11 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
  • โทรศัพท์ 056-030394 ต่อ 11-18 มือถือ 088-7783239
    อีเมล์ obthuayket2560@gmail.com

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา